Over

Kunstmatige intelligentie (AI) is een actueel onderwerp en is momenteel een topprioriteit voor Europa. Naarmate AI en vergelijkbare technologieën uitbreiden en groeien, wordt het cruciaal voor ouders, opvoeders en beleidsmakers om het gebruik ervan beter te begrijpen, te controleren en te reguleren, om zo optimaal gebruik te maken van de educative mogelijkheden van deze moderne technologieën.

De potentiële impact van kunstmatige intelligentie op kinderen moet worden aangepakt, aangezien kinderen de eerste generatie AI zijn. Door kinderen de grondbeginselen van AI bij te brengen, ontwikkelen ze de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om zichzelf te beschermen tegen overmatig gebruik en mogelijk misbruik van AI.

Dit is belangrijk omdat, hoewel de potentiele voordelen van AI voor goed onderwijs aan de ene kant waardevol zijn, het aan de andere kant ook sterke risico’s met zich mee brengt door kinderen onder toezicht te plaatsen en streng te controleren, vaak zonder dat de kinderen dat zelf weten.

AI is ingebed in verschillende applicaties en tools waarmee we dagelijks in contact komen. Denk hierbij aan het gebruik van YouTube, Social Media en zoekmachines.

De activiteiten van het GENERATION AI project anticiperen op de EU-strategie voor AI en bevorderen de integratie van AI in het basisonderwijs door middel van een interdisciplinaire STEM-benadering voor de ontwikkeling van sleutelcompetenties en digitale vaardigheden van leraren en leerlingen.

Na afronding van het project, zijn de volgende resultaten behaald:

  • Verbeterd begrip van AI door docenten en studenten
  • Verbeterde betrokkenheid en interesse van studenten in STEM-activiteiten
  • Verbeterde digitale competenties van zowel docenten als studenten

 

Doel van het project

Het doel van het GENERATION AI-project is om docenten en jonge leerlingen te ondersteunen om de basis principes van AI te begrijpen en om ze zo te helpen kritische en verantwoordelijke gebruikers te worden van deze moderne technologie gedurende hun hele leven.

 

Doelstellingen

  1. Docenten ondersteunen in het begrijpen van AI-gebruik in het dagelijkse leven.
  2. Docenten voorbereiden om hun leerlingen les te geven over AI, AI-toepassingen en sterke en zwakke kanten van AI te bespreken, in overeenstemming met DigiComp en DigiEDU.
  3. Docenten en leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, computationeel denken en ontwerpdenken met behulp van AI-tools en -methoden.
  4. Docenten en leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden en het ontwikkelen van een kritisch begrip van AI en de toepassing ervan in het dagelijks leven.

 

Methodologie

Kunstmatige intelligentie (AI) zal worden gebruikt als een nieuw onderdeel om STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering en Mathematics) te verbeteren en de digitale vaardigheden van leraren en jonge leerlingen te cultiveren. Deze digitale vaardigheden (computing, ontwerpen, kritisch denken, probleemoplossend denken, creativiteit en besluitvorming) zijn nodig te leren over de basis principes van AI. De multidimensionale toepassingen van AI-leren voor STEM-onderwijs is een innovatieve en interdisciplinaire benadering die helpt het begrip van AI te ontwikkelen en tegelijkertijd het gebruik van digitale technologieën en andere innovatieve leermethoden faciliteert.