GenerationAI_Website design_TOOLKIT

Pedagogisch kader

Deze sectie geeft een overzicht van het relevante pedagogische kader voor kunstmatige intelligentie (AI) en STEAM-onderwijs in EU-landen. Het pedagogische raamwerk dat in deze sectie wordt gepresenteerd, is samengesteld door middel van uitgebreid bureauonderzoek naar de stand van zaken op het gebied van leren met kunstmatige intelligentie (AI) voor STEAM-onderwijs in het basisonderwijs (PE) in elk land. In dit deel worden met name de verschillende onderwijsachtergronden en nationale curricula van de EU-landen onderzocht om mogelijke hiaten, misvattingen en gemeenschappelijke elementen voor de integratie van AI in basisscholen te identificeren.

Hoewel de revolutie van AI-technologie zich snel verspreidt, is het literatuuronderzoek van de EU-landen het erover eens dat de integratie en implementatie van AI-activiteiten in basisscholen beperkt is, nog niet is voorgesteld of onderzocht en dat er geen nationale overeenkomst is. Ook zijn recente studies over digitale vaardigheden binnen Europa, op één na, schaars en/of met beperkte referentie op het gebied van AI. Er zijn echter activiteiten en ideeën voorgesteld voor de integratie van AI in scholen.

Software en Tools

In dit gedeelte worden de huidige methoden en benaderingen, strategieën en hulpmiddelen beschreven die leerkrachten gebruiken om de digitale vaardigheden van hun leerlingen te ontwikkelen binnen AI-STEAM-onderwijscontexten. Het bespreekt met name de mogelijke kansen die leerkrachten in het basisonderwijs krijgen om softwaretools, games en online applicaties in hun klas te implementeren om AI-leren te integreren in hun onderwijs.

De mogelijkheden die de docenten krijgen, zijn een combinatie van gestructureerde richtlijnen, online tutorials, cursussen en softwaretools. Concreet zijn er verschillende programmeerprojecten (games, animaties enz.), platformen gebaseerd op augmented reality, 3D-simulaties en virtual reality, onderzoekende en projectgebaseerde leerbenaderingen, machine-learning tools, programmeerlessen met behulp van algoritmen en computational thinking , online STEM-opleidingsfaciliteiten en digitale hubs. Al deze activiteiten kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor een vastgesteld passend pedagogisch kader voor AI-technologie in het onderwijs.

GenerationAI_Website design_TOOLKIT_250621_SK-06
GenerationAI_Website design_TOOLKIT_250621_SK-07

Best Practices

Deze sectie biedt een verzameling van 30 best practices die de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van leerlingen via STEAM-onderwijs bevorderen en ondersteunen. De best practices bevatten curricula van plugged en unplugged activiteiten, dat lesmateriaal (powerpoint-presentaties, werkbladen, docentenhandleidingen) biedt om leraren te helpen bij het lesgeven over AI, trainingen en programma’s voor professionele ontwikkeling, toepassingen en online platforms (e- platforms), online tools (bijv. presentatievertaler), EU-projecten, online toolkits en competities voor studenten die online platforms gebruiken om hun eigen interactieve verhalen, games en animaties te maken met behulp van computer-, codeer- en robotvaardigheden.

AI - STEM Criteria

In dit deel vindt u een praktische checklist met de belangrijkste competenties en vaardigheden waarover leerkrachten in het basisonderwijs moeten beschikken om AI-STEM-activiteiten in hun onderwijs te implementeren. Deze competenties en vaardigheden kunnen vanuit onderwijsinstellingen worden gebruikt als evaluatiecriteria om de AI-competentie van leerkrachten in het basisonderwijs en de digitale paraatheid van scholen te beoordelen. Deze evaluatietool, als een reeks gespecificeerde en gerichte vragen, kan de sterke en zwakke punten van leraren identificeren in hun gebruik van digitale technologieën voor lesgeven en leren (Europese Commissie, 2018), om zich voor te bereiden op veranderingen in het onderwijs en om hun leermethodes toe te integreren in een gemoderniseerde digitale leeromgeving.

De checklist is gebaseerd op het European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu), dat een korte beschrijving geeft van de betekenis van een digitaal competente docent en de zelfreflectie over effectief leren door het gebruik van innovatieve onderwijstechnologieën te bevorderen (SELFIE) tool, een online en gratis zelfreflectietool voor scholen, gebaseerd op DigCompOrg, die scholen helpt na te denken over hoe digitale technologieën op hun school worden gebruikt.

GenerationAI_Website design_TOOLKIT_250621_SK-08