Ηλεκτρονικός οδηγός για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Ο ηλεκτρονικός Οδηγός καθηγητών, προσφέρει μια περίληψη της εκδήλωσης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών στόχων, του υλικού ανάγνωσης και των κουίζ για την αυτοαξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήσατε. Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την επεξεργασία των διαφανειών της εκπαιδευτικής εκδήλωσης.