Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Επισκεφτείτε την ανοιχτή Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτός ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης περιέχει ένα σύνολο από πολύγλωσσο διδακτικό και μαθησιακό υλικό AI-STEM για να υποστηρίξει δασκάλους και μαθητές σχολείων να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και βασικές ικανότητες. Το αποθετήριο των Ανοιχτών Πόρων Εκπαίδευσης (OERs) έχει σχεδιαστεί από κοινού για να ενσωματώνει περιεχόμενο ΤΝ στις 5 ικανότητες της παιδείας στις πληροφορίες και στα μέσα επικοινωνίας, στην επικοινωνία, στην υπεύθυνη χρήση, στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία περιεχομένου. Το περιεχόμενο συγχωνεύεται σε δύο προγράμματα σπουδών όπως διαμορφώνονται από το επίπεδο σχολικής τάξης με βάση την ηλικία των μαθητών (Βασικό και προχωρημένο).